top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıMelisa Durmuş

Oyunun Tarihi ve Tanımı "Çocuk Oyunla Büyümelidir." (Eflatun)

"Çocuk Oyunla Büyümelidir." (Eflatun)

Oyunun Tarihi ve Tanımı

Oyunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Taklit ve hareketle başlayan oyun, Antik dönemde Yunan kentlerinde yaşayanlar tarafından müzik eşliğinde yapılan hareket ve ritmik dans oyunlarıyla festivalleri fırsata çevirerek kırsal kesimdeki çocukların eğitiminde kullanılmıştır.

Eski Mısır’da Orta Krallık döneminden kalan duvar resimleri incelendiğinde oyun tahtası üzerinde oynan oyunlar, sıçrama oyunları, el vuruşma oyunları gibi diğer çocuk oyunları da görülmüştür. Yine arkeolojik bilgilerle tarihte bilinen ilk oyuncakların Mısırlı çocukların oynadıkları tahta atlar olduğu tespit edilmiştir. Oyuncak bebekler ise ilk olarak Eski Yunan, Roma ve Çin’e aittir. Türk tarihinde ise satılmak üzere yapılmış olan ilk oyuncaklar Osmanlı dönemine aittir.

Geçmişten bu yana görüldüğü üzere oyunun içinde yer almış her uygarlık oyunun geleceğe taşınmasında pay sahibi olmuştur. Oyunlar ve oyuncaklar zaman içinde toplumun ilgi ve ihtiyaçlarıyla paralel olarak toplumdaki bireyler tarafından şekillenmiştir. Oyun araçları, oynayan çocuk grubu hatta oynanılan yer değişse de oyunun verdiği mutluluk, yaşattığı haz ve gizli bir öğretmen olarak insan yaşamında her zaman var olduğu tüm uygarlıklar tarafından hissedilmiştir.

Geçmişten günümüze çevresinde olanı taklit ederek, yaptıklarını hareketlerle birbirlerine anlatarak farkına varmadan yaratılan oyun tarihten beri birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve her araştırmacının birbirini tamamlayan farklı tanımlarıyla günümüze kadar kendini geliştirerek yol almıştır. Araştırmacıların ortak paydası; oyunun çocukların sosyal, duygusal, dil, iletişim, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarındaki ilerlemelerle doğrudan ilişkili olduğu yönündedir. Çocuklar oyunu en önemli işleri olarak görüp öğrenme ve gelişim süreçlerini destekledikçe motive edici bir araç olarak görmektedir. Buradan hareketle oyun çocukların kişisel keşif alanı, çocukluğunun gücü ve öğrenme dilidir.

101 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ÖĞRENME AŞAMALARI

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin yaşam içerisinde bağımsızlık düzeylerini artırarak tipik gelişim gösteren akranlarıyla bütünleşmiş bir şekilde yaşam içinde yer alması özel eğitimin temel amaçl

BEZLERİ ATALIM ÖZGÜRLÜĞE KOŞALIM :)

Tuvalet eğitimi; çocuğun uyku ve uyanıklık hallerinde dışkı ve idrar kontrolünü kazanması, yardım ve anımsatma olmadan tuvaletinin geldiğini fark ederek, tuvalete gidip var olan ihtiyacını gidermesi o

OYUN TERAPİSİ VE KURAMLAR

OYUNLA İLGİLİ KURAMLAR A. Klasik Oyun Kuramları Klasik oyun kuramcıları çocuğun neden oyun oynadığıyla ilgilenmişlerdir. Klasik oyun kuramcıları çocuk oyunlarında gücün harcanmasına bakmışlar ve daha

Commentaires


Yazı: Blog2_Post
bottom of page