top of page
18342371_10208953389409887_2828119108637

Eren Can Mermeroğlu

DERNEK BAŞKANI & KOORDİNATÖR
Özel Eğitim Alan Öğretmeni

 Kırıkkale Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olarak '' öğretmenlik mesleğinde çekirdekten yetişen son nesil '' öğretmenlerden biridir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında tamamlamıştır. Yine aynı dönemde özel gereksinimli bireylerin aileleri üzerinde psikolojik çalışmalara oldukça önem verdiği için  Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü tamamlamıştır. Eğitim programları üzerinde gördüğü eksikliklerden yola çıkarak henüz üniversite yıllarında özel gereksinimli bireylerin cinsel eğitimi üzerine bir çalışma yaparak yayınlamıştır. Özel eğitim çatısının altında ki  her kategoriye ilgi duyması nedeniyle lisans eğitimlerinin hemen ardından Hacettepe Üniversitesi Özel Yeteneklilerin Eğitimi alanında üstün yetenekli bireyler ile ilgili  yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu alanda özellikle üstün yetenekli olup aynı zamanda Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanılarından birine sahip olabilen iki kere özel öğrenciler ile çalışmalar yürütmüştür. Tez çalışması olarak Özel Yetenekli Bireylerin Kariyer Gelişimi ve Beyin Göçü konusu üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Öğrenciliğinin ikinci yılından beri aktif olarak alanda öğrenciler ile çalışmalar yürütüp mezuniyetinden sonra 4 yıllık özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretmenlik görevini yerinde getirmiştir. Bu süreçlerde edindiği deneyim ve sistemde gördüğü, velilerimiz ve öğrencilerimizin sorun yaşadığı alanlara çözüm üretecek bir projesi olarak LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK  MERKEZİ'ni kurmuştur.  Proje ve çalışmalarına buradan devam etmektedir.

904c18f8-9b81-4729-9bb8-52ebc34a5b89.jpg

Meryem Doğa Turan

Çocuk Gelişimci

1999 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesinde doğdu. Özel Van Final Temel Lisesi’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden tezli lisans yaparak şeref öğrencisi derecesiyle mezun oldu ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli topluluklarında ve fakültesinde öğrenci temsilciliği/yönetim kurulu görevlerinde bulundu. 4 yıllık lisans dönemi süresince özel eğitim kurumlarında staj yaptı, 2-7 yaş aralığındaki çeşitli tanı grupları almış özel gereksinimli çocuklarla bireyselleştirilmiş eğitim programı yürüttü, Sincan RAM’da ve Cengizhan Aile Sağlığı Merkezi’nde stajyer çocuk gelişimci olarak çalıştı. 
Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri ve diğer çocuk testleri analizi, oyun terapisi uygulayıcısıdır. Ulusal Çocuk Hakları, Çocuk Akademisi ve Çocuk Gelişimi Kongrelerine, Disiplinlerarası Çocuk Sempozyumuna, Müzik Terapisine, Erken Çocuklukta Duyusal Gelişim ve Etkileşimli Kitap Okuma Atölyelerine, Erken Dönem Kekemelik Programına Giriş ve Çocuklarda Öfke, Stres, Korku Yönetimi Eğitimine, Toplumsal Cinsiyet Sempozyumuna, RED Eğitici Eğitimine ve Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi eğitimlerine katılmıştır.
UNİCEF’in ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının saha çalışmalarında gönüllü olarak çalışmakta; kişisel gelişimine, mesleki disiplinine katkı sağlaması inancıyla yüksek lisans eğitimi hazırlığı yaparak farklı alanlarda eğitim/seminerlere katılmaya devam etmektedir. 
Ekim 2022 İtibariyle LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK  MERKEZİ bünyesinde proje ve çalışmalarını sürdürmektedir.

MELİSA.jpg

Melisa Durmuş

Özel Eğitim Alan Öğretmeni

Hacettepe Üniversitesi “Özel Eğitim” bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarım boyunca Lavinia Özel Eğitim ve Ergoterapi Dernek Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda gönüllü olarak gözlem ve stajlar yaptı. Çocukların içinde bulundukları gelişim dönemini ve özelliklerini bilmenin özel eğitimde etkili öğrenme ortam ve süreçlerinin tasarlanmasında gereklilik olduğunun farkında olarak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişim bölümünde eğitim almaya devam etmekte.
Özel eğitimde en önemli işbirlikçinin aile olduğunun farkında olarak “Özel Eğitimde Aile Eğitimi” ile ilgili öğrencilik yıllarım boyunca çeşitli projelerde yer aldım. Özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin hak arayışları mücadelesinde çeşitli sivil toplum örgütleri bünyesinde çalışmalar yürüttü.
Hiç şüphesiz günümüzde öğretmenin görevinin bilgi aktarıcılığı olmadığının, öğrenme deneyimleri tasarlayan birer tasarımcı olmak zorunda olduğunun bilinciyle hareket ederek özel eğitimde disiplinlerarası çalışmanın da önemiyle ceplerime; “eğitimde oyunlaştırma” , “eğitim teknolojileri” ,  “eğitsel oyunlar” , “dijital oyun tasarımı”  gibi farklı disiplinleri doldurarak disiplinlerarası çalışmalar yürütmekte.
Dünya üzerinde yaşayan her bir canlının sorunu olan iklim değişikliğinin bir sonucu olan iklim adaletsizliğinden en fazla etkilenen gruplardan birinin özel gereksinimli bireyler olmasından kaynaklı bu alanlarda çeşitli içerikler üreterek farkındalık çalışmaları yapmaktayım.
Lavinia Özel Eğitim ve Ergoterapi Merkezi bünyesinde Haziran 2020 itibariyle proje ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Smiling Businessman

Muhammed Serkan Yakan 

Özel Eğitim Alan Öğretmeni

2004 yılı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana alanda bir çok tanı grubu ve öğrenci ile çalışma imkanı bulmuştur. Edindiği tecrübeler ile güncel çalışmaları entegre ederek uzun dönem Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 
LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK MERKEZİ bünyesinde Kasım 2020 tarihinden bu yana Özel Eğitim Öğretmeni görevinde çalışmalarına devam etmektedir.

images (2).jpg

Gamze Ayşe Kellecioğlu

Ergoterapist

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden  “Yüksek Şeref Öğrencisi” ünvanıylabölüm 4.’sü olarak mezun oldu. Bölümün Türkiye’de ki ikinci mezunlarındandır.  Özel eğitim alanında yapılan ergoterapi ve duyu bütünleme terapisi çalışmalarına ilgisi nedeniyle çocukları daha iyi anlayabilmek ve tanıyabilmek için İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Açık öğretim Lisans Programı tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Yüksek Lisans Programında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Üniversite eğitimi boyunca  Hacettepe Üniversitesi Duyu Bütünlüğü Ünitesi ve Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği’nde otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, downsendromu vb. birçok tanı grubuna dahil olan çocuklarla duyu bütünlüğü tedavisi uygulamaları, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ince ve kaba motor becerilerin gelişimi, aile eğitimi, akademik becerilerin gelişimi konularında uygulama çalışmaları yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Kliniği’nde nörolojik ve ortopedik problemi olan yetişkinlerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni-şizoafektif-bipolar bozukluk  tanısıalmış bireylerle günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, iletişim ve sosyal beceri alanlarında uygulamalı çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yetişkin-pediatrik onkoloji ve geriatri alanlarında ergoterapi uygulamaları yaptı.

“Serebral palsili çocuklarda hipoterapi müdahalesinin kognitif becerilere etkisinin incelenmesi” konulu lisans bitirme teziyle mezun oldu. Mezuniyetinden sonra hazırlamış olduğu ’’Otizmli Bir Çocukta Duyu Bütünleme Tedavisinin Etkisinin Bir Yıllık İzlenimi” çalışmasını 2017 Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'nde sundu.

Prof. Dr. Joan Toglia PhD, OTR/L, FAOTA tarafından verilen  Yürütücü İşlevler: Çoklu Bağlam Yaklaşımı eğitiminitamamladı.

LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK  MERKEZİ kuruluşundan bu yana proje ve çalışmalarına kurumumuz bünyesinde

 devam etmektedir. 

   

73546082_2494994154123223_2897597379848962048_n.jpg

Şükran Güven

Ergoterapist

ŞÜKRAN GÜVEN

2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden  mezun oldu.  

Üniversite eğitimi boyunca  Hacettepe Üniversitesi Duyu Bütünlüğü Ünitesi ve Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği’nde otizm spektrum bozukluğu başta olmak üzere öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, down sendromu vb. birçok tanı grubuna dahil olan çocuklarla duyu bütünlüğü tedavisi uygulamaları, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, ince ve kaba motor becerilerin gelişimi, aile eğitimi, akademik becerilerin gelişimi konularında uygulama çalışmaları yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Kliniği’nde nörolojik ve ortopedik problemi olan yetişkinlerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı.

Ankara’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni-şizoafektif-bipolar bozukluk  tanısı almış bireylerle günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, iletişim ve sosyal beceri alanlarında uygulamalı çalışmalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yetişkin-pediatrik onkoloji ve geriatri alanlarında ergoterapi uygulamaları yaptı.

‘Hipertansiyonlu bireylerde uyku aktivitesininin günlük yaşam ile ilişkisinin incelenmesi’ konulu lisans bitirme teziyle mezun oldu.

LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK  MERKEZİ bünyesinde Ekim 2022 tarihinden bu yana proje ve çalışmalarına devam etmektedir.

WhatsApp Image 2022-03-10 at 12.27.36.jpeg

Aybüke Yardımcı

Ergoterapist

2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğreniminde zorunlu klinik eğitimlerin yanı sıra üniversitenin ilk yılından itibaren farklı kurumlarda yaptığı gönüllü staj ve çalışmalarla; katıldığı kongreler, eğitimler, seminer ve sempozyumlarla deneyimlerini , bilgilerini sürekli olarak geliştirdi. Öğrenimi esnasında birçok alanda farklı tanı grupları ile çalıştı. Bir çok özel eğitim okulunda pediatrik alanda Otizm Spektrum Bozuklukları, Serebral Palsi, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Mental Reterdasyon, Özgül Öğrenme Güçlüğü, DEHB, Down Sendromu,  farklı kalıtsal bozukluklar, psikiyatrik bozukluklar gibi tanı gruplarıyla duyu bütünleme alanında, günlük yaşam becerileri ve akademik becerilerin gelişimi konularında uygulama çalışmaları yaptı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde nörolojik ve ortopedik problemi olan yetişkinlerde günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, kognitif rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Yurt dışında rehabilitasyon merkezinde nörolojik ve ortopedik problemleri , el yaralanmaları olan yetişkinlerde ve DEHB tanılı pediyatrik alanda uygulama çalışmaları yapmıştır. 2020 yılında oyun terapisi ve özel eğitimde dil becerilerini destekleme eğitimlerini almıştır.
Lavinia Özel Eğitim ve Ergoterapi Merkezi bünyesinde Ocak 2022 itibariyle proje ve çalışmalarını sürdürmektedir.

BAŞAK.jpg

Başak Ergen

Ergoterapist

Terapistimiz akademik eğitimlerini Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi alanında sürdürmekte. Ek olarak özel gereksinimli bireyler ile daha yakından etkileşim kurabilmek ve akademik litereatüre hakim olabilmek için Açık Öğretim Fakültesinden Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu bölümünü de 2. Üniversite olarak eğitimlerini sürdürmekte. Üniversitenin ilk yıllarından itibaren rehabilitasyon merkezlerinde, ergoterapi kliniklerinde otizm dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, down sendromu, serebral palsi, epilepsi, angelman sendromu, wallenberg sendromu alanlarında deneyim sağlamıştır. Ayrıca psikoloji kliniklerinde travma sonrası duygudurum bozukluğu olan çocuklarda da terapilerde bulunmuştur. 
İdealist bir terapist olarak "22 Şubat 2022 tarihinde Fiziksel Duyusal Farkındalık ve Beceri Geliştirme Eğitimine,
18 Nisan 2022 tarihinde Pediatrik Beslenme Bozukluklarında Çeşitli Yaklaşımlar Seminerine,
24 Mayıs 2022 tarihinde Romatoid Artrit ve Ergoterapi Seminerine,
16 Mart 2022 tarihinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kursuna " katılımlar sağlayarak hem akademik sahaya hem uygulama sahasına hakim bir terapist olarak çocuklarına çok daha faydalı bir terapi süreci sunmaya çalışmaktadır. 

Lavinia Özel Eğitim ve Ergoterapi Merkezi bünyesinde Haziran 2022 itibariyle proje ve çalışmalarını sürdürmektedir.

WhatsApp Image 2021-04-18 at 11.40.17.jp

Ali Sönmez 

Uzman Spor  Becerileri Eğitmeni

2017 yılında Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte 2.’si ve Spor Yöneticiliği bölüm 1.’si olarak mezun oldu. 2020 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı’nda ‘‘ Tezli Yüksek Lisans’’ eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde ‘‘Doktora’’ eğitimine devam etmektedir.
Lisansüstü eğitimi süresince katıldığı kongreler, eğitimler, sempozyumlar ve seminerler ile bilgilerini sürekli olarak geliştirmektedir. Ayrıca ‘‘Yüksek Lisans’’ eğitiminde ‘‘Engellilerde Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Yaşam Kalitesi İlişkisi’’ başlıklı bir de seminer sunmuştur.
17 Ocak 2018- 23 Şubat 2021 yılları arasında Ankara Bizim Çocuklar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nde özel gereksinimli çocuklarda Spor Eğitmenliği yapmıştır. Görev süresi boyunca Otizm Spektrum Bozuklukları, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Down Sendromlu, Serebral Palsi tanı gruplarındaki bireyler ile spor ve fiziksel aktivite temelli çalışmalar sürdürmüştür.
11-14 Mayıs 2018’de 1.’si düzenlenen ‘‘Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi’’ne katılmış ve sözel bildiri sunmuştur. Yine 3-5 Mayıs 2018’de 1.’si düzenlenen ‘‘Ulusulararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi’’ne katılarak bildiri sunmuştur. 11-14 Nisan 2019’da 2.si düzenlenen ‘‘Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi kongresi’’ne katılmıştır.
LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK  MERKEZİ bünyesinde Mart 2021 tarihinden bu yana proje ve çalışmalarına devam etmektedir.

WhatsApp Image 2022-03-10 at 12.59_edited.jpg

İrem Mutlu

Uzman Spor Becerileri Eğitmeni

2019 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Açık Öğretim Ön Lisans programına devam etmekteyim. Giresun Üniversitesinde sağlık bilimleri enstitüsü beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans programı devam etmektedir. Üniversite öğreniminde özel gereksinimli çocuklarla birlikte çalışmalara başlamış olup çeşitli kongre ve seminerlere katılarak alanda kendimi geliştirmeye devam etmiş bulunmaktayım. 2019-2021 yılları arasında Samsun Pera Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde özel gereksinimli bireylerde gelişimsel destek programı kapsamında eğitmenlik yaptım. Otizm ağırlıklı ve down sendromu tanı gruplarında oyun temelli ve fiziksel aktivite temelli çalışmalar sürdürdüm.

Lavinia Özel Eğitim ve Ergoterapi Merkezi bünyesinde Ocak 2022 itibariyle proje ve çalışmalarını sürdürmektedir.

WhatsApp Image 2021-04-17 at 16.48.20.jp

ÖZGE ÖĞRETEN 

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN  & ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2017 yılında Ufuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2020 yılında Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık‘‘ Tezli Yüksek Lisans’’ eğitimini tamamladı.

Lisansüstü eğitimi süresince katıldığı kongreler, eğitimler, sempozyumlar ve seminerler ile bilgilerini sürekli olarak geliştirmeye odaklandı. 13. Ulusal PDR öğrencileri kongresi katılmış olduğu kongrelerden biriyken kongre sürecinde; 1-3 Ağustos 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Türk PDR Derneği’nin düzenlediği 13.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi’nde gerçekleştirilen çalıştay ; D10 Projektif Çizim Testi eğitimini tamamlamıştır.

14. Ulusal PDR öğrencileri Kongresinde ise 23-26 Ağustos 2017 Akdeniz Üniversitesi ile Türk PDR Derneği’nin düzenlediği 14.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi’nde gerçekleştirilen çalıştay eğitimi; Psikodrama eğitimlerine katılmıştır.  

Aynı dönemde özel gereksinimli bireyler ile oyun, dikkat ve akademik çalışmalarını sürdürürken her çocuğun ilgi alanlarına yönelik üretken bir meslek elemanı olma amacıyla Yaratıcı Drama Liderlik eğitimi almıştır. Ek olarak dikkat testleri uygulamaları, ilkokul düzeyinde akademik eğitim sürecinde öğrenciler ile gönüllü çalışmalar yürütmüştür.

2014 Şubat ayı öğrenciliğinin 2. Yılında özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarına başlamıştır. 2018 Haziran döneminden bu yana tam zamanlı olmak üzere özel eğitim alanında çalışmalarına devam etmektedir. Özel eğitim ve Psikolojik Danışma alanlarını analiz edip özel gereksinimli birey ve ailelerine en sağlıklı yaklaşımları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

LAVİNİA ANKARA ÖZEL EĞİTİM VE ERGOTERAPİ DERNEK  MERKEZİ bünyesinde Temmuz 2019 tarihinden bu yana proje ve çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimcilerimiz: Ekip
bottom of page